Părintele Răzvan Ionescu - despre descoperirea adevăratei conştiinţe misionare a preotului contemporan

6 Decembrie 2017, în Misionar, Noutăți, Foto

Fiecare persoană pe care o întâlnim în viaţa noastră are ceva de spus, are un mesaj pe care fiecare dintre noi trebuie să îl înţeleagă şi să-l primească. La fel şi la Masterul de Misiune şi slujire pastorală din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi, fiecare întâlnire cu un profesor reprezintă o aprofundare a cunoştinţelor şi aflarea unor răspunsuri la întrebările pe care noi, studenţii, le avem.

Aşa a fost şi întâlnirea cu părintele Răzvan Ionescu, preot paroh la parohia „Sfânta Parascheva şi Sfânta Genoveva“ din  Paris. În cadrul întâlnirii noastre, părintele ne-a descris ce înseamnă să fii misionar: „A face misiune înseamnă în chip necesar a te lăsa îmbrăcat lăuntric de Hristos cu putere de Sus. Cincizecimii personale, mirungerii primite în viaţa ta, i se adaugă fiecare liturghisire ca venire a Duhului «peste noi şi peste aceste daruri». Nimic nu se întâmplă automat. Dar pentru un suflet onest, bunăvoirea lui Dumnezeu nu întârzie a se face simţită, deopotriva cu bucuria că vrei să împărtăşeşti şi altora pătrunderile tale lăuntrice, viaţa ta nouă“.

„Atelierul despre misiune a avut o importanţă benefică în formarea noastră, iar prezenţa părintelui a avut o influenţă pozitivă prin starea de linişte, odihnitoare, într-un climat duhovnicesc“, a mărturisit masterandul Roşu Lucian. De asemenea, fiecare a cules ceea ce a considerat că este mai bun pentru el. Astfel, pentru Marin Marian ideea că „Hristos nu priveşte omul/omenirea de sus în jos, ci exact invers, de jos în sus, şi faptul că Hristos S-a făcut Unul dintre noi, dar nu dintre cei de sus, ci Unul dintre cei mai de jos, ca pe toţi să-i mântuiască“ a reprezentat o temă de gândire pentru viitor, ajutându-l să înţeleagă mai bine taina mântuirii omului.

Cu toţii suntem recunoscători celor care au depus efort şi au făcut posibil ca părintele Răzvan Ionescu să fie în mijlocul nostru şi să ne ofere nu doar informaţii, ci şi trăire, şi îl aşteptăm să revină la noi pentru a aborda şi alte teme de interes pentru misiunea preoţească. (Florin Cristian Căliman, student în anul II la Masterul de Misiune şi slujire pastorală).

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular