Pus sub ocrotirea Sfântului ocrotitor al copiilor, Colegiul ”Sfântul Nicolae” trebuie să respire aerul unei comunități ce amintește de familie, de casă. Duhul de familie este dat de deschidere, de căldură, de calm, de înțelegere, aceste elemente reprezentând punctele cheie ale duhului acestei comunități. Ele sunt necesare pentru a accesa nevoia de creștere duhovnicească a membrilor, iar aceasta vine în întâmpinarea nevoilor unei Biserici care are nevoie de creșterea duhovnicească a preoților pentru a crește duhovnicește, la rândul lor, pe cei credincioși.

Vrei să te înscrii?

Căminul poate deveni astfel o școală după școală, o familie alături de alte forme de familie, cele două dimensiuni, de creștere și de așezare lăuntrică, fiind complementare.

Viziune: contextul comunitar de la Colegiu este chemat să ofere tinerilor teologi un mediu propice dezvoltării personale în vederea acumulării de experiențe formative pentru misiunea preoțească

Misiune: construirea unui spațiu comunitar necesar unei bune învățări a adevăratului spirit misionar creștin

Valori: credința în Dumnezeu, dragostea față de aproapele, respect față de valorile creștine românești.

Comunitatea academică este structurată în jurul nevoii de formare a viitorilor preoți ai Bisericii. Ea nu doar oferă ospitalitate pentru trup ci și pentru suflet, rațiunea principală fiind acea legată de nevoia Bisericii de a avea preoți bine pregătiți, familiarizați adică cu practica pastorală complexă a unei Bisericii vii din secolul XXI. Membrii colegiului vor fi obișnuiți cu anumite zone de responsabilități de a căror bun mers să se îngrijească. De aceea, fiecare membru face parte dintr-o comisie dintre cele nouă existente (liturgică, misionară,  caritativă, culturală, timp liber, imagine și IT, administrativă, formare, proiecte) condusă de către un coordonator și un secretar, aleși dintre membrii comisiei.                                                     

                  

Vezi și fișierele atașate