Lista membrilor admiși în comunitatea Colegiului „Sfântul Nicolae” pentru anul universitar 2019-2020

Felicitări tuturor celor care au participat în această săptămâna la interviurilor de selecție în cadrul comunității noastre!

Evaluarea membrilor comunității CSN și răspunsurile celor care au participat la interviul de cunoaștere a fost analizată de către o comisie formată din arhim. Hrisostom Rădășanu - consilier al Sectorului de Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, părintele Lucian Filip - director al Centrului de Formare Continuă și tutore al CSN, Mircea Meriacri - director al Colegiului Sfântul Nicolae și Cristian Butnărașu - coordonator al departamentului de voluntariat CSN.

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular