Făurar 2018 – întâlnire a voluntarilor Colegiului „Sfântul Nicolae”

19 Februarie 2018, în Colegiu, Comisii, Noutăți, Foto

În perioada 12-15 februarie, membri ai Colegiului „Sfântul Nicolae”, sub coordonarea domnului director Mircea Meriacri, au participat la un team building, organizat la mănăstirea Sihăstria Putnei. Scopul întâlnirii a fost stabilirea priorităților pentru semestrul următor, abordarea unor aspecte legate de activitatea lor ca studenți ai Facultății de Teologie și întărirea spiritului de echipă.

Întâlnirea a debutat cu o sesiune ce a avut drept scop fixarea obiectivelor pentru semestrul al II-lea. Pe baza chestiunilor discutate, membrii Colegiului au stabilit necesitatea redactării următoarelor documente, ca puncte de bază pentru asigurarea unor acțiuni eficiente: calendarul evenimentelor Colegiului „Sfântul Nicolae”, definirea culturii organizaționale a Colegiului, conform valorilor pe care instituția le promovează și elaborarea unei fișe de evaluare a voluntarului, ca instrument al măsurării activității depuse.

A doua zi a continuat cu o discuție legată de comunitatea academică. Facilitatorul sesiunii a fost Marius Deaconu, președinte al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Sesiunea a vizat aspecte legate de structura comunității academice, drepturile studenților și diversele programe de studiu care pot fi accesate. Cealaltă jumătate a zilei a fost dedicată discuțiilor despre modalitățile de îmbunătățire a procesului de promovare a activităților Colegiului „Sfântul Nicolae”, moderatorul discuției fiind Marius Pârciu, specialist în comunicare.

Mihai Dragoș, președinte al Consiliului Tineretului din România (CTR), a fost moderatul sesiunii care a avut loc în a treia zi a întâlnirii. Acesta a discutat împreună cu studenții despre importanța colaborării între instituții în vederea rezolvării unor probleme importante ale societății.

Ultima zi a întâlnirii a fost încununată de participarea la Sfânta Liturghie la mănăstirea Sihăstria Putnei. Aceasta a fost urmată de o sesiune în cadrul căreia s-au discutat concluziile de pe urma celor trei zile de training și consecințele acestei întâlniri pentru activitatea viitoare.

La finalul activității, domnul director Mircea Meriacri a declarat: „La  fel ca orice grup construit în jurul unui scop singular, și comunitatea Colegiului ”Sfântul Nicolae” are nevoie de o diagnoză periodică cu privire la direcția acțiunilor implementate sau cu privire la nivelul motivației prezente în rândul studenților. Cele câteva zile de activități intense au scos în evidență faptul că membrii CSN pot, își doresc și vor pune în continuare umărul la construcția unui exemplu de bună practică în materie de voluntariat și implicare în comunitate”. 

 

Larisa Elena Alui-Gheorghe, Referent al Colegiului „Sfântul Nicolae”

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular