Despre MIRA

Asociația MIRA este o organizaţie independentã, apoliticã, cu caracter non-profit.

 

Ce înseamnă Asociația MIRA?

Asociația MIRA îşi propune să reprezinte interesele studenților și absolvenților Facultății de Teologie Ortodoxă ”Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, să susțină și să dezvolte comunitatea studenților și absolvenților Facultății de Teologie Ortodoxă, oferind cât mai multe oportunități pentru aceasta și organizând activități necesare ei pentru o implicare mai amplă în  identificarea, susținerea şi promovarea valorilor culturale, tradiționale, educaționale și creștin ortodoxe.

Activităţi:

Participarea la conferinţe, seminarii realizate pe plan local, judeţean, naţional sau internaţional, care au ca scop implicarea asociaţiei în creşterea calităţii activităţilor de formare, a diversificării ofertei de formare şi a integrării modelelor de bune practici din spaţiul European.

Organizarea de:

 • Expoziţii
 • Tabere de creaţie artistică
 • Seminarii
 • Conferinţe, simpozioane, mese rotunde
 • Cursuri
 • Simpozioane pe teme de educaţie, cultură, teologie, filosofie, ştiinţă, psihologie, medicină în colaborare cu instituţii de stat sau private, din ţară sau din străinătate
 • Tombole, spectacole artistice artistice şi concursuri pe diferite teme în scopul strângerii de fonduri
 • Dezbateri publice naţionale şi internaţionale
 • Întâlniri cu oameni care, povestind despre ascensiunea lor pot influenţa pozitiv percepţia despre viaţă, cultură, educaţie
 • Ateliere si cluburi
 • Acţiuni caritabile la centrele de copii orfani şi azilele de bătrâni
 • Schimburilor de informaţii între centre culturale din întreaga lume
 • Cursuri şi stagii de genul „şcoala de vară” sau alte activităţi care conduc la realizarea scopului asociaţiei

Realizarea de:

 • Proiecte și campanii de promovare a tradițiilor românești și a valorilor tradiționale și naționale
 • Proiecte dedicate elevilor din școli și licee în perspectiva dezvoltării lor personale.
 • Campanii de promovare și de conștientizare a modelelor și a valorilor creștine românești
 • Buletine informative, pliante, filme documentare şi alte materiale informative necesare desfăşurării activităţilor din cadrul asociaţiei

Promovarea

 • Schimburilor de informaţii între centre culturale din întreaga lume şi artişti din România prin organizarea unor spectacole sau alte feluri de întâlniri, pe baza de reciprocitate, în România şi în afara ei
 • Monumentelor istorice şi culturale

Fonduri

 • Atragerea de fonduri cu finanţare nerambursabilă pentru dezvoltarea de proiecte de conservare şi protejare a siturilor arheologice precum şi promovarea acestora în spaţiul public
 • Susţinerea financiară a unor proiecte de formare, in limita fondurilor asociaţiei, pentru categoriile de tineri si adulţi ce provin din medii defavorizate social

Publicarea de materiale

 • Editarea şi publicarea de materiale care vizează activităţile de formare ce se vor derula în cadrul asociaţiei;
 • Dotarea asociaţiei cu mijloace audio-vizuale şi materiale didactice necesare desfăşurării activităţilor de formare;