Training de „Scris Academic”

23 Martie 2016, în Educativă, Proiecte

 

 

Pe data de 21, respectiv 22 martie la Colegiul „Sfântul Nicolae” din Iași a avut loc trainingul de „Scris academic”. Mai mulți membri ai Colegiului s-au adunat în aceste două zile între orele 18:00 și 21:00 pentru a afla cum se poate redacta o lucrare științifică, respectând normele scrisului academic. Cel care a susținut acest training a fost domnul Alexandru Prelipcean, doctorand la Universitatea „Aristotel” din Tesalonic, și actual asistent la catedra de Teologie Patristică în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași. În prima zi a trainingului domnul profesor Alexandru Prelipcean a prezentat pe scurt noțiunile de metodologie pe care ar trebuie să le îndeplinească o lucrare științifică autentică. Metodologia reprezintă disciplina care este folosită în domeniul cercetării științifice, îndiferent de care domeniu ar fi vorba. Etimologia cuvântului ne conduce către cuvintele greceşti metos (în) odos (drum, cale) şi logos (ştiinţă).

Pe lângă o bună documentare, o aprofundare îndelungată în tema cercetată, originalitate și creativitate, studentul teolog trebuie să dea dovadă și de un pronunțat spirit critic, fără de care nu se poate face o lucrare științifică de calitate. A fost prezentată clasificarea bibliografiei folosite la studiu, în izvoare și literatură secundară, apoi s-a făcut analiză pe unele texte. Au fost menționate cele mai importante izvoare patristice cum ar fi Patrologia Graeca sau Source Chretiennes, și modul cum se lucrează cu ele.

În a doua zi a trainingului s-a trecut  la prezentarea fiecărei trepte în studiul academic: lucrarea de seminar, lucrarea de licență, lucrarea de dizertație și în sfârșit teza de doctorat. Pentru redactarea unei lucrări prezentate mai sus, este nevoie, pe lângă izvoare care reprezintă sursa principală de documentare, și de literatura secundară. A fost prezentat modul cum se citează dintr-o lucrare sau dintr-un dicționar de specialitate, articol sau studiu științific. Toate aceste citări trebuind încadrate în regulile metodologice ale  aparatului critic, reprezentat de indicațiile și notele din subsolul paginii.

A fost încă un training reușit, menit să ajute pe membrii Colegiului în dezvoltarea lor academică. Pe lângă latura spirituală, interioară, studentul teolog trebuie să dețină și capacitatea de a lucra și în cercetarea științifică. De a decanta informația folosită, de a o trece prin filtrul propriu, ca apoi să o expună cât mai critic și corect, pentru a evita plagitul, tot mai întâlnit în mediul academic.

Mulțumim domnului profesor Alexandru Prelipcean pentru disponibilitatea și dăruirea de care a dat dovadă în cadrul acestui training, de asemenea mulțumim și Comisiei Educative, cea care s-a ocupat de desfășurarea acestuia.

Vladimir Cârlan - Coordonator al Redacției Alpha din cadrul Colegiului „Sfântul Nicolae”

 

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular