Cuvântul de Duminică

             „Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere.

            Şi ucenicii Lui L-au întrebat, zicând: Învăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb?

            Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu.”

                                                                                                                                                      Ioan IX:1-3

              Duminica aceasta, Sfânta Evanghelie ne pune înainte cazul unui om ce s-a născut orb dar care, primește lumina ochilor de la Însuși Hristos-Lumina Lumii.

              Când îl văd pe orb, apostolii întreabă: cine a păcătuit; acesta sau părinții lui? Noi știm ca plata păcatului este moartea însă unul din tratamentele pentru păcat este și boala. Dumnezeu, în iconomia și iubirea Sa de oameni, ni-l administrează numai ca să ne țină sufletul viu și sănătos.

              Se poate vindeca oare cineva de gripă dacă unul din copiii săi ia pastile pentru această boală? Până și un copil de grădiniță ar râde nevinovat de această întrebare. Este imposibil ca cineva să se vindece prin tratamentul administrat altcuiva. De aceea, ideea că Dumnezeu pedepsește copiii pentru păcatele părinților este greșită pentru că ar contrazice Bunătatea, Dreptatea și Iubirea lui Dumnezeu. Și vedem mai departe că Mântuitorul dă și motivul pentru care, iconomia divină a rânduit ca omul să se nască orb: ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Poate avea cineva o cinste mai mare ca asta? Orbul a devenit misionar al lui Hristos deși el nu-L cunoștea pe Cel care îl vindecase.

              Orbirea trupească se poate căpăta în urma unui accident. Tot așa, orbirea sufletească îl poate cuprinde pe un omul ce se depărtează de Dumnezeu. Un orb sufletește nu poate vedea cum liniștea îl cuprinde în timpul Sfintei Liturghii și nici cum Dumnezeu îl cheamă în fiecare zi ca să-l timită la scăldătoarea Siloamului adică la Biserică, unde să  se spele de păcate. Numai stând aproape de Lumină, vom vedea. Hristos este Lumina lumii pe care trebuie să o urmăm!

                                                                                                                                                                                                                                                                 Hristos a înviat!

 

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular