Cuvântul de Duminică

23 Mai 2015, în Misionar, Proiecte, Foto

„ Și aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care       L-ai trimis”   (Ioan 17:3)

              Astăzi ne aflăm în Duminica de după Înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos. O zi cu însemnătate atât pentru creștinătatea Răsăriteană cât și pentru cea Apuseană, deoarece se face pomenirea Sfinților Părinți care au participat la Sinodul I Ecumenic.

              Multe și importante au fost hotărârile Sinodului, însă astăzi doresc să amintim că atunci au fost alcătuite primele 7 articole din Crez. Ele vorbesc despre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul Care fiind Dumnezeu Adevărat și Om Adevărat S-a Înălțat cu trupul la cer pentru a desăvârși opera de mântuire, pentru a plini iconomia Sfintei Treimi. După Înălțare, Mântuitorul nu ne lasă orfani ci El se jerfește permanent pentru noi și dorește ca și noi să devenim părtași măririi celei de sus.

              Acest fapt reiese din rugăciunea pe care a rostit-o Domnul Hristos înainte de Patimă și care se află în Evanghelia de la Ioan...

              Viața veșnică este definită ca fiind o cunoaștere a lui Dumnezeu. Singura posibilitate de a trăi veșnic și de a ne bucura de bunătățile Raiului este să-L cunoaștem pe Dumnezeu pe care numai în Sfânta Euharistie îl găsim.

 

                                                                                                                                            Hristos S-a înălțat!

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular